1 ~ Records v001.4b ~
 2 
 3 :ativos: Audio, Text, Image, Video, quasi/semi-finished (Ok), Surprise/other
 4 
 5 :r++: remix this, please, pearl/diamond found, is there a high quality audio?
 6 
 7 :h++: highlight, hear this
 8 
 9 
 10 ~~ (semi-)finished ~~
 11 
 12 :release ./rel/001:
 13 Ter Mai 15 22:01:26 -03 2018
 14 ./rec/Gularte a
 15 
 16 ./rec/Martigli atos, r++
 17 
 18 ./rec/Glerm atos, h++
 19 
 20 ./rec/Basbaum as, h++, r++
 21 
 22 ./rec/Machado as, r++, h++
 23 
 24 ./rec/Antunes as, h++ (:first: compilation)
 25 
 26 
 27 ~~ ongoing ~~
 28 
 29 :release ? 002-3:
 30 date: ??
 31 ./rec/Barros
 32 
 33 ./rec/Sampaio
 34 
 35 ./rec/Bez
 36 
 37 ./rec/Antunes (:second: compilation)
 38 
 39 ./rec/Pataca
 40 
 41 ./rec/Prado
 42 
 43 ./rec/Vanazzi
 44 
 45 ./rec/Moisés
 46 
 47 ./rec/Mantovani
 48 
 49 ./rec/deborahAntunes
 50 
 51 ./rec/Cardaci
 52 
 53 ./rec/Otto
 54 
 55 ./rec/Ruiz
 56 
 57 ./rec/Zal
 58 
 59 ./rec/Parrachia
 60 
 61 ./rec/Tygel
 62 
 63 ./rec/Digiandomenico
 64 
 65 ./rec/Ýdà
 66 
 67 ./rec/Oliveira
 68 
 69 ./rec/Bueno
 70 
 71 ~~ planned ~~
 72 
 73 ./rec/TPPL
 74 
 75 ./rec/Amiantus
 76 
 77 ./rec/Skárnio
 78 
 79 ./rec/Valdivieso
 80 
 81 ./rec/Pimentel (tiago f.)
 82 
 83 ./rec/Coelho (le)
 84 
 85 ./rec/Guimarães (felipe)
 86 
 87 ./rec/Hemp (mv)
 88 
 89 ./rec/Chacal (caio)
 90 
 91 ./rec/Krekmun (netuno borum)
 92 
 93 ./rec/Borges (paulo espeto)
 94 
 95 ./ref/danielBorges
 96 
 97 ./ref/Francisco (joao joca)
 98 
 99 ./rec/Garcia (lhg)
100 
101 ./rec/Xavier (luis henrique)
102 
103 ./rec/Diósnio
104 
105 ./rec/Robson (maestro)
106 
107 ./rec/Love (letter exe)
108 
109 ./rec/Laurindo
110 
111 ./rec/Cláudia
112 
113 ./rec/Carvalho (carlos, plásticas)
114 
115 ./rec/Ýdà
116 
117 ./rec/Bottas
118 
119 ./rec/Beto (betuba)
120 
121 ./rec/Lobo (carlos)
122 
123 ./rec/taisLobo
124 
125 ./rec/Jiménez
126 
127 ./rec/Benatti (nayara)
128 
129 ./rec/Bonatti
130 
131 ./rec/Leubel (avô ou descendentes)
132 
133 ./rec/Macruz
134 
135 ./rec/Bento (dias da silva)
136 
137 ./rec/Brazileiro
138 
139 ./rec/Grilo (vitor)
140 
141 ./rec/Bagé
142 
143 ./rec/Beth (de oxum)
144 
145 ./rec/Stock (ana paula)
146 
147 ./rec/Paraquedas
148 
149 ./rec/GibaGiba
150 
151 ./rec/TC
152 
153 ./rec/Morcego
154 
155 ./rec/Pisani
156 
157 ./rec/Silvério
158 
159 ./rec/ricardoFabbri
160 
161 ./rec/Costa at
162 
163 ./rec/Ton ti
164 
165 ./rec/Larissa tiv
166 
167 ./rec/Priscila t
168 
169 ./rec/Davisaum i
170 
171 ./rec/Boaro
172 
173 ./rec/xname
174 
175 ./rec/Svab
176 
177 ./rec/Zampronha
178 
179 ./rec/Manuelle
180 
181 
182 ~~~ other ~~~
183 
184 ./notes (with todo and more)
185 
186 ./about
187 
188 ./readme
189 
190 ./screencast
191 
192 ./releases
193 
194 
195 ~~~ Licence ~~~
196 :Public Domain:,
197 Dom Mai 13 12:11:03 -03 2018
198 
199 
200 :::  .  ) ( oOo ) (  .